Brandskydd – varför det?

Man tror ju aldrig att det ska börja brinna, men tyvärr händer det att det uppstår brand någonstans varenda dag. Om det skulle drabba dig hade du nog varit glad om du tänkt lite på vilket brandskydd du har. Mina svärföräldrars villa brann ner till grunden för några år sedan och hade de haft ett bättre brandskydd hade det inte gått så illa.

I mer offentliga byggnader som skolor, sjukhus, vårdinrättningar och liknande är det ju ännu viktigare med att skydda sig mot brand. Många liv kan gå till spillo om det börjar brinna.

Det finns två olika typer av brandskydd – aktivt och passivt. Aktivt brandskydd är brandvarnare, sprinklersystem, brandsläckare etc. Passivt brandskydd är att använda brandfasta material i byggnader och använda brandskyddande färger.

Att öka brandsäkerheten kan rädda liv och spara mycket pengar. Det finns enkla saker man kan göra i hemmet för att öka på säkerheten rejält. Sätt upp ordentliga brandvarnare, inte en enda utan på alla ställen det kan behövas. Ha en brandsläckare lättillgänglig så att du snabbt kan få tag i den när det behövs och tänk på att den ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-godkänt certifieringsorgan. Komplettera gärna med en brandfilt som också ska vara lättillgänglig.

I bostäder är ofta det passiva brandskyddet sämre. Med passivt brandskydd förhindrar du att branden sprider sig utanför utrymmet där branden startade. Om det börjar brinna i ett rum, ska branden stanna där. Detta kan du ordna genom att använda brandskyddsfärger och brandfasta material i väggar och dörrar. Det är också bra att tänka på vilka material som används i textilier, möbler och annan inredning. Det finns bra och snygga möbel- och gardintyger som är brandskyddade och det kan vara bra att investera i sådana för att minska riskerna för bränder.