Fukt på vind

Om jag säger fuktproblem så tänker nog du på källare eller våtutrymme. Men det kan uppstå fukt på vinden eller andra ställen i huset. Vad kan detta bero på och vad kan man göra åt det?

I en krypgrund uppstår oftast problemen på sommaren när luften är fuktigare och det blir större skillnad mellan krypgrundens temperatur och yttertemperaturen. På en vind blir det tvärtom större fuktproblem på vintern när skillnaden i temperatur mellan bostadsytor och kallare ytor är stor. Ibland får man mögelproblem på grund av detta. Det kan också uppstå rötskador om fukten får vara kvar för länge.

Har det uppstått mögeltillväxt på vinden så måste man sanera utrymmet innan man kan göra något åt själva fuktproblemet. Bäst är att anlita ett företag som är experter på mögelsanering. De har rätt utrustning och skydd för att kunna utföra saneringen på ett säkert och effektivt sätt. För att sedan se till att mögeltillväxten inte återkommer måste man säkra så att vinden inte blir för fuktig igen. Detta gör man genom att installera en lämplig avfuktare som också ser till att vinden blir exakt rätt ventilerad.

Varför är det viktigt att åtgärda fukt på vind? När fukten stiger över en viss nivå och temperaturen är den rätta kan det börja växa mögel på vinden. Både råspont och takstolar kan bli angripna. Även om bara vindsutrymmet är angripet av möglet, kan detta tränga in i bostaden på olika sätt och påverka de som bor i huset negativt. Det är klarlagt att mögelsporer kan orsaka astma och allergier, men det finns även andra problem som kanske kan uppstå. Trötthet, huvudvärk och allmänpåverkan har noterats hos personer som under en längre tid vistats i mögelskadade hus.