Dränera husgrund och isolera med lösull

När man är villaägare och har ett äldre hus med krypgrund så kanske man ställer sig frågan om det är dags att dränera husgrunden.

Många tänker sig att man gör en dränering för att bli av med fuktproblem, men så enkelt är det inte. Har du fukt- eller mögelproblem i krypgrund eller källare är det viktigt att ta reda på vad som leder till dessa problem innan du börjar tänka på att dränera husgrunden.

Först och främst måste du riva ut allt fuktskadat material på insidan och ersätta detta med bra material. Sedan är det viktigt att ha en isolerande fuktspärr på utsidan av källarväggen eller krypgrunden.

Dränering av husgrunden görs för att leda bort dagvatten som annars kan tränga in i husgrunden. Det är därför viktigt att dräneringen görs professionellt, med rätt material och rätt lutning från huset. Dessutom ska den ligga på rätt nivå. Att dränera husgrund kan man givetvis göra själv, men eftersom det krävs en hel del kunskap kanske det är bättre att anlita något företag som har erfarenhet av detta jobb.

Ofta säger experter att man bör göra om dräneringen efter 30 år, men detta beror helt på hur det ser ut. Ligger dräneringen i lera kanske den behöver göras om redan efter 15 år. Alltså är det viktigt att dräneringen ligger i dränerande lager utan någon jord ovanpå. Om det finns jord ovanför dräneringen kommer denna att slamma igen mycket snabbare och därmed riskerar du att få skador i din grund.

Slutligen finns det en del förebyggande saker man kan göra för att slippa fuktproblem i framtiden: Se till att eventuella brunnar i källaringången eller garagenedfarten inte är igensatta, kolla även stuprör och hängrännor. Ha inga rabatter direkt intill väggen eftersom jorden i dessa gör att dräneringen slammar igen, och att växterna kan göra att fukt stannar kvar längre. Se till att isolera med lösull, samt kolla så att marken lutar från huset och inte tvärtom. Om lutningen ligger åt fel håll kommer givetvis vattnet också att rinna åt fel håll och till slut rinna in i huset.