Är du företagare i Malmö? Se hit!

Som företagare behöver vi hålla ihop och sluta konkurrera. Det handlar om att dels dela med sig av det man är bra på men framförallt våga ta hjälp med det som man är mindre bra på. Kanske man kan då samtidigt utvecklas som företagare och faktiskt bli bättre på saker. Jag tycker det är spännande att integrera med olika företagare, gärna i andra branscher, för att se vad man faktiskt kan dela med sig av men framförallt ta med sig hem från dem. Det handlar om ett samarbete som inte behöver betyda att man faktiskt bokstavligen jobbar ihop utan snarare bara kunna agera bollplank om det är något man behöver prata eller diskutera om.

Affärssystem Malmö

Just att inleda utveckling av ett affärssystem var något som jag önskade jag visste mer om när detta var dags för min del. Jag försökte nämligen till en början att utveckla vårt affärssystem på egen hand med kunskaper från min utbildning. Men det var inte lätt. Dels så blev det alltid osammanhängande och när jag väl utvecklat det jag ville fokusera på så visade det ju sig att detta bara gav oss mer nackdelar längs vägen.

Det var i samband med detta som jag sökte mig fram till affärssystem Malmö som ledde mig vidare till ProClient System. Dem är återförsäljare av ett affärssystem som heter Pyramid och är helt enkelt experter på området. Med deras hjälp och hela verksamheten som en högra hand i snart två år nu så har vi väldigt mycket mer kött på benen och jag inser så här i efterhand att jag aldrig riktigt hade klarat att göra detta på egen hand. Dessutom är jag glad att jag på samma resa också fått dela med mig av mina erfarenheter för att hjälpa ProClient bli bättre i sina samarbeten framöver med erfarenheter från min bransch J